กล่องฝาเสียบ

กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ

Brand : Bigard
ขนาด : 4 1/8 x 4 1/8 x 9 7/8 inches.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/125M
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING0139-01-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องฝาเสียบ