กล่องฝาชน

กล่องลูกฟููก ฝาชน

Brand : Sangarun
ขนาด : 24 x 40 x 17.5 cm.
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 170KS/125M
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING0347-01-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องฝาชน