กล่องฝาชน

กล่องลูกฟูก ฝาชน

Brand : Vintel
ขนาด : 40 x 50 x 30 cm.
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 170KS/125KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING0346-03-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องฝาชน