กล่องฝาชน

กล่องลูกฟูก ฝาชน

Brand : Paper Wipers Roll WR20
ขนาด : 35.5 x 36 x 36 cm.
สีพิมพ์ : Inkjet
เกรดกระดาษ : 125KI/125KI
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING0351-01-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องฝาชน