กล่องหูช้าง

กล่องไปรษณีย์

Brand : Organ
ขนาด : 15 x 19 x 5 cm.
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 170KS/125KI
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING0344-01-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องหูช้าง