กล่องหูช้าง

กล่องไปรษณีย์

Brand : เบสหนัก
ขนาด : 11 x 15 x 3 cm.
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 170KS/125KI
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน E


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING0344-01-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องหูช้าง