กล่องหูหิ้ว

กล่องหูหิ้ว

Brand : ยอดังปังปอน
ขนาด : 11 x 16 x 22 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/125M
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING0338-01-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องหูหิ้ว