กล่องฝาชน

กล่องลูกฟูก ฝาชน

Brand : STJ
ขนาด : 14.5 x 23 x 16 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 185KA/150KA
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING0335-01-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องฝาชน