กล่องฝาชน

กล่องลูกฟูก ฝาชน

Brand : Snax
ขนาด : 27 x 36 x 31.5 cm.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 125KL/125KL
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING0332-01-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องฝาชน