กล่องหูช้าง

กล่องไปรษณีย์

Brand : Auriza
ขนาด : 8 x 12 x 4 inches.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/107KS
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING0331-01-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องหูช้าง