กล่องหูช้าง

กล่องไปรษณีย์

Brand : Moontree
ขนาด : 5 x 8 x 2 inches.
สีพิมพ์ : 2 สี
เกรดกระดาษ : 150KL/105M
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING0227-01-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องหูช้าง