กล่องหูช้าง

กล่องไปรษณีย์

Brand : Beadberry
ขนาด : 9 x 9 x 7.5 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 150KL/150KL
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING0308-01-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องหูช้าง