กล่องหูช้าง

กล่องไปรษณีย์

Brand : Soulmind
ขนาด : 22 x 30 x 9 cm.
สีพิมพ์ : ย้อมสี
เกรดกระดาษ : 125KIP/150KIP
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING0290-01-PM01-02
หมวดหมู่ : กล่องหูช้าง