กล่องฝาชน

กล่องลูกฟูก ฝาชน

Brand : ร้านบ้านของเล่น
ขนาด : 30 x 30 x 30 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KI/125KI
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING0329-01-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องฝาชน