กล่องฝาชน

กล่องลูกฟูก ฝาชน

Brand : Messy Bake
ขนาด : 26 x 33 x 15 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 125KIP/125M
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING0314-02-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องฝาชน