กล่องหูหิ้ว

กล่องหูหิ้ว

Brand : Le Cordon
ขนาด : 36 x 46 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/170KS
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING0318-01-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องหูหิ้ว