กล่องผลไม้

กล่องผลไม้

Brand : Fresh Young Coconut
ขนาด : 16 x 16 x 6 inches.
สีพิมพ์ : 3 สี
เกรดกระดาษ : 170KS/125KA
กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING0326-01-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องผลไม้