กล่องฝาเสียบ

กล่องลูกฟูก ฝาเสียบ

Brand : Extra Pure
ขนาด : 15.2 x 45.7 x 43.2 cm.
สีพิมพ์ : 1 สี
ส่วนเสริม : หูจับพลาสติก
เกรดกระดาษ : 170KS/150KA
กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B


ขอราคาออนไลน์รหัสสินค้า : KING0289-01-PM01-01
หมวดหมู่ : กล่องฝาเสียบ