• Customer Care :
  • 02-477-2477
  • Hotline :
  • 062-821-8388

ความสัมพันธ์ด้านโลจิสติกส์

เมื่อ : 16/08/2021 10:03
ความสัมพันธ์ด้านโลจิสติกส์

การประสบผลประโยชน์ร่วมกัน ตามคำจำกัดความ โลจิสติกส์คือการจัดการห่วงโซ่อุปทาน การติดตาม ควบคุม จัดระเบียบ และทิศทางการจัดหา การจัดส่งเป็นวิธีการที่สินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ไปถึงปลายทาง แนวคิดนี้มีบทบาทสำคัญในวิธีที่ผู้บริโภครับรู้ถึงบริษัท/แบรนด์/องค์กรของคุณ

1. โลจิสติกส์เป็นหลักกำหนดเมื่อแพคเกจของคุณมาถึง

2. คุณภาพและรูปร่างเมื่อได้รับไปยังผู้บริโภค

บรรจุภัณฑ์มีบทบาทสำคัญในด้านโลจิสติกส์และความพึงพอใจของลูกค้า ไม่เพียงแต่ช่วยเป็นเครื่องมือทางการตลาดสำหรับแบรนด์ของคุณเท่านั้น แต่บรรจุภัณฑ์ที่เน้นการปกป้องผลิตภัณฑ์ของคุณจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณจะมาถึงปลายทางอย่างที่ตั้งใจไว้ และยังอยู่ในสภาพที่คุณสามารถรับได้ ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาค่าใช้จ่ายสูงเกินในการส่งคืน การจัดส่งผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เสียหาย และค่าแรงที่เกี่ยวข้องดังนั้นบรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูกคืออะไรและคุณจะนำกลยุทธ์บรรจุภัณฑ์ที่เน้นการปกป้องผลิตภัณฑ์ของคุณไปใช้ได้อย่างไรการใส่กล่องแบบกำหนดเองเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณพอดีกับกล่องโดยมีพื้นที่ขยับน้อยที่สุดแม่พิมพ์เยื่อกระดาษแบบกำหนดเองได้ สำหรับการจัดส่งจะใช้กระดาษแข็งแบบ slotted แบบธรรมดาเนื่องจากวัสดุมีความทนทานสำหรับการขนส่ง หากคุณกำลังพิจารณาใช้กล่องสต็อก การผลิตกระดาษแข็งแบบกำหนดเองเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณมีพื้นที่น้อยที่สุดในการเคลื่อนย้ายหรือเสียหายระหว่างการขนส่ง สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้แบรนด์ของคุณมีภาพลักษณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องแบบกำหนดเองของคุณพอดีกับผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างสมบูรณ์จะช่วยให้แน่ใจว่าไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง และยังช่วยลดต้นทุนโดยรวมของวัสดุบรรจุภัณฑ์ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม

Powered by Froala Editor