• Customer Care :
  • 02-477-2477
  • Hotline :
  • 062-821-8388

บริการส่งกล่องตัวอย่าง ก่อนการผลิตจริง เพื่อให้คุณมั่นใจก่อนการผลิต

เมื่อ : 10/11/2020 07:06
บริการส่งกล่องตัวอย่าง ก่อนการผลิตจริง เพื่อให้คุณมั่นใจก่อนการผลิต

ทางเรามีบริการส่งกล่องตัวอย่างก่อนการผลิตจริง เพื่อให้ลูกค้าได้นำกล่องขนาดจริงพร้อมลายพิมพ์ไปทดลองใส่สินค้า และ นำไปพิจารณา เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจรูปแบบบรรจุภัณฑ์ก่อนการผลิตจริง ลูกค้าสามารถปรับแก้ไขแบบได้ตามความต้องการหลังจากได้กล่องตัวอย่างไปแล้ว

เงื่อนไขการส่งกล่องตัวอย่าง

1. ลูกค้าเปิด PO และชำระยอดมัดจำ 50% 

2. ลูกค้าชำระค่ามัดจำตัวอย่าง 1 ใบ ( เมื่อมีการสั่งผลิตจริง คืนเงินค่าตัวอย่าง )

** ลูกค้าสามารถขอตัวอย่างเกรดกระดาษเพื่อนำไปพิจารณาก่อนการสั่งซื้อได้**

Powered by Froala Editor