• Customer Care :
  • 02-477-2477
  • Hotline :
  • 062-821-8388

กล่องกระดาษลูกฟูกถูกสร้างขึ้นมาอย่างไร

เมื่อ : 26/07/2021 08:02
กล่องกระดาษลูกฟูกถูกสร้างขึ้นมาอย่างไร

การทำกระดาษมีส่วนประกอบหลักสองอย่างของแผ่นใยไม้อัดลูกฟูก

1.แผ่นซับใน ใช้เป็นแผ่นปิดด้านนอก

2.กระดาษร่องกลางที่ติดกับแผ่นรองซับเพื่อผลิตแผ่นรวมในแผ่นต่อเนื่อง

ประเภทกระดาษและความหนาสำหรับกระดาษลูกฟูก เพื่อดูลักษณะเฉพาะของกระดาษที่คุณต้องการใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เมื่อคุณมีกระดาษแล้ว โรงงานกล่องก็จะต้องใช้วัตถุดิบอีกเพียงสองชนิดเท่านั้นเพื่อสร้างวัสดุโครงสร้างที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ลูกฟูกประเภทต่างๆ ได้แก่ ไอน้ำและกาว ไอน้ำมีความสำคัญต่อกระบวนการผลิตกล่องลูกฟูกการทำกาวที่ปรับสภาพชั้นของกระดาษไปจนถึงการให้ความร้อนแก่ภาชนะรับแรงดันที่ยึดติดตัวกลางร่องกับแผ่นปิด การสร้างไอน้ำถือเป็นกระบวนการที่ควบแน่นจะถูกนำกลับมาใช้ใหม่ แต่ต้นทุนของเชื้อเพลิงหม้อไอน้ำก็เป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตบรรจุภัณฑ์ นอกเหนือจากต้นทุนแล้ว ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ควรพิจารณาคือความกังวลด้านความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมที่มีแรงดันไอน้ำสูง

คุณมีกระดาษและไอน้ำแล้ว ตอนนี้คุณต้องการกาว ต้องติดไลเนอร์ ทำได้โดยใช้กาวแป้ง โดยปกติแล้วกาวชนิดนี้จะเป็นแป้งข้าวโพดเกรดอาหารที่ใช้น้ำเป็นพื้นฐานรวมกับสารเติมแต่งอื่นๆ กาวถูกนำไปใช้กับปลายฟลุต ซึ่งเป็นส่วนยอดบนโครงสร้างร่องของกระดาษลูกฟูก จากนั้นไลเนอร์จะยึดวัสดุทั้งหมดเข้าด้วยกันเนื่องจากเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนผสมที่จำเป็นในการทำกระดาษลูกฟูกแล้ว มาดูเครื่องจักรที่ประกอบเข้าด้วยกัน นั่นคือเครื่องทำกระดาษลูกฟูก เครื่องนี้ดำเนินการหลายอย่างเพื่อนำแผ่นซับในและแผ่นกลางมารวมกันเพื่อสร้างโครงสร้างที่แข็งแรงกระดาษลูกฟูกในปัจจุบันสามารถผลิตแผ่นกระดานรวมกันได้ 1,000 ฟุตต่อนาที


Powered by Froala Editor