• Customer Care :
  • 02-477-2477
  • Hotline :
  • 062-821-8388

ติดต่อให้ฝ่ายขายเข้าพบ เพื่อให้เราได้เข้าไปนำเสนอสินค้า

เมื่อ : 10/11/2020 07:06
ติดต่อให้ฝ่ายขายเข้าพบ  เพื่อให้เราได้เข้าไปนำเสนอสินค้า

Contact Us ลูกค้าสามารถติดต่อเราได้ช่องทางนี้ ถ้าลูกค้าต้องการกรอกแบบฟอร์มขอราคาออนไลน์ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อให้ลูกค้าได้สินค้าได้ตรงความต้องการมากที่สุด สำหรับลูกค้าที่ต้องการให้ทางเราเข้าไปนำเสนองาน เพียงกรอกแบบฟอร์มในหัวข้อเมนู Contact Us ใน Website ของเรา แล้วแจ้งในรายละเอียดว่าขอให้ทางเราเข้าพบ หรือลูกค้าสามารถโทรติดต่อ หรือ ส่ง Email มาให้ทางเราได้เลย

Powered by Froala Editor