• Customer Care :
  • 02-477-2477
  • Hotline :
  • 062-821-8388

บทบาทการทำแบรนด์ลงบรรจุภัณฑ์

เมื่อ : 11/06/2021 05:56
บทบาทการทำแบรนด์ลงบรรจุภัณฑ์

การออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ของแบรนด์ ผู้ประกอบการที่ทำการตลาดกับผู้บริโภค ทุกคนล้วนคำนึงถึงการสร้างแบรนด์อยู่แล้ว

1. การแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์   การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพหรือผลิตภัณฑ์ความงามที่ทันสมัย ไปจนถึงสินค้าที่ประกอบด้วยสารเคมี การออกแบบที่โดดเด่นซึ่งสนับสนุนกลยุทธ์ของแบรนด์และสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์สามารถช่วยให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมและสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ในตลาดที่มีผู้คนหนาแน่นในปัจจุบัน

2. การสร้างความสัมพันธ์  บรรจุภัณฑ์เป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และผู้ใช้ ในบางกรณี ยกตัวอย่างหลังจากที่ทำการขาย จะส่งผลต่อการรับรู้แบรนด์ทุกครั้งที่ใช้ผลิตภัณฑ์  ประสบการณ์ผู้ใช้ในเชิงบวกสามารถส่งเสริมความภักดีและแม้กระทั่งเพิ่มจำนวนเงินที่ผู้ใช้ยินดีจ่ายสำหรับผลิตภัณฑ์

3. การสื่อสาร  การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดีทำให้ค้นหาข้อมูลได้ง่าย หากข้อมูลที่จำเป็นนั้นยากต่อการค้นหา อ่าน หรือใช้งานอย่างอื่น แพ็คเกจนั้นก็ไม่น่าจะเป็นไปตามความคาดหวังของผู้ใช้ปลายทาง ว่าผลิตภัณฑ์คืออะไร แตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในสายผลิตภัณฑ์อย่างไร และควรใช้อย่างไร การสร้างประสบการณ์กับแบรนด์ของคุณที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นและลดความคับข้องใจจะส่งผลอย่างมากต่อการสร้างความภักดี

4. การขาย  หากผลิตภัณฑ์ของคุณออกสู่ คุณทราบดีว่าการทำบรรจุภัณฑ์นี้เป็นโอกาสสุดท้ายในการโน้มน้าวให้ผู้อื่นซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณกำลังขายการซื้อครั้งต่อไป หากแพ็คเกจหลักเป็นแพ็คเกจที่ผู้ใช้ปลายทางโต้ตอบด้วยเป็นประจำ คุณมีโอกาสที่จะสร้างความชื่นชอบระหว่างแบรนด์ของคุณและผู้ใช้ทุกครั้งที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ

5. การป้องกัน  ลักษณะและสภาพของผลิตภัณฑ์เมื่อไปถึงลูกค้าจะส่งผลต่อการรับรู้ถึงแบรนด์ของคุณ หากบรรจุภัณฑ์ฉีกขาด แตก หรือชำรุด เป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราพิจารณาถึงการบรรจุใหม่และการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่ขายทางออนไลน์ ดังนั้น ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเหนือคู่แข่ง สิ่งสำคัญคือต้องไม่สละฟังก์ชันเพื่อความสวยงาม

Powered by Froala Editor