• Customer Care :
  • 02-477-2477
  • Hotline :
  • 062-821-8388

บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะกับการจัดเก็บสินค้า

เมื่อ : 24/05/2021 07:56
บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะกับการจัดเก็บสินค้า

กล่องลูกฟูกที่ทำจากกระดาษแข็งซึ่งออกแบบมาเพื่อให้การปกป้องสินค้าในระดับสูงสุด สินค้าที่มีน้ำหนักมากเทอะทะและปราะบางอีกทั้งยังมีมูลค่าสูงในการจัดเก็บและการขนส่ง บรรจุภัณฑ์ลูกฟูกผลิตขึ้นเพื่อรองรับในขนาดที่แตกต่างกันกระดาษลูกฟูกที่มีหลายชั้นช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับบรรจุภัณฑ์ของคุณและทำให้แข็งแรงกว่ากระดาษแข็งทั่วไปยังทำหน้าที่เป็นเบาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการขนส่งสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์แห้ง กล่องลูกฟูกเมื่อใช้แล้วยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% และประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถใช้ทดแทนบรรจุภัณฑ์ไม้และโลหะซึ่งช่วยให้ผู้ผลิตประหยัดค่าใช้จ่ายบรรจุภัณฑ์ลูกฟูกถูกใช้มากขึ้นในอุตสาหกรรมยาสินค้าคงทนของผู้บริโภคสำหรับบรรจุภัณฑ์และการจัดเก็บสินค้า

Powered by Froala Editor