• Customer Care :
  • 02-477-2477
  • Hotline :
  • 062-821-8388

นวัตกรรมในอุตสาหกรรมกระดาษลูกฟูก

เมื่อ : 07/05/2021 06:01
นวัตกรรมในอุตสาหกรรมกระดาษลูกฟูก

ผู้ผลิตกระดาษลูกฟูกยังคงปรับปรุงกระบวนการผลิตกระดาษลูกฟูกและผลิตภัณฑ์เพื่อปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของระบบการจัดจำหน่ายความต้องการของผู้ค้าปลีกและความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งรวมถึงการค้นหาวิธีสร้างกระดาษที่แข็งแรงขึ้นที่มีน้ำหนักเบาและกันน้ำได้เพื่อให้สามารถใช้งานได้หลากหลายเมื่อเผชิญกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเหล่านี้สิ่งอำนวยความสะดวกกระดาษลูกฟูกได้ติดตั้งเทคโนโลยีอัตโนมัติด้วยเครื่องจักร เนื่องจากจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นและความต้องการผลิตภัณฑ์ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ กระดาษลูกฟูกจึงยังคงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการขนส่งผลิตภัณฑ์และวัสดุอย่างปลอดภัยทั่วโลก

Powered by Froala Editor