• Customer Care :
  • 02-477-2477
  • Hotline :
  • 062-821-8388

การวัดขนาดกล่องให้เหมาะกับประเภทสินค้าอย่างถูกต้อง

เมื่อ : 08/11/2020 08:09
การวัดขนาดกล่องให้เหมาะกับประเภทสินค้าอย่างถูกต้อง

เมื่อต้องการทราบราคากล่องกระดาษ เราต้องรู้ขนาดสินค้าและจำนวนสินค้า แล้วจึงทำการวัดขนาดกล่อง ( กว้างxยาวxสูง ) เพื่อให้ใส่สินค้าได้พอดีตามลูกค้าต้องการหน่วยวัดสามารถแจ้งเป็น มิลลิเมตร (mm.) เซนติเมตร (cm.) นิ้ว (inch)

การวัดด้านกว้าง หันส่วนที่แคบที่สุดเข้าหาตัว วัดจากด้านซ้ายสุดไปด้านขวาสุด

การวัดด้านยาว หันส่วนที่ยาวที่สุดเข้าหาตัว วัดแนวนอนจากด้านซ้ายสุดไปด้านขวาสุด

การวัดความสูง วัดความสูงของกล่อง โดยวัดเป็นแนวตั้งฉากกับพื้น

Powered by Froala Editor