• Customer Care :
  • 02-477-2477
  • Hotline :
  • 062-821-8388

การปรับแต่งของกล่องลูกฟูก

เมื่อ : 07/01/2021 06:12
การปรับแต่งของกล่องลูกฟูก

ปรับแต่งได้ง่าย:ข้อดีอย่างหนึ่งของกล่องกระดาษลูกฟูกคือสามารถปรับแต่งได้ง่าย ตามที่ระบุไว้ข้างต้นเราสามารถเลือกใช้กล่องกระดาษลูกฟูกที่มีระดับความหนาแตกต่างกันไป ด้วยเหตุนี้ บริษัท ต่างๆจึงสามารถเลือกใช้กล่องกระดาษลูกฟูกที่มีความหนาตามต้องการเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผลิตภัณฑ์ ผู้ใช้ยังสามารถใช้กาวและสารเคลือบต่างๆบนกล่องกระดาษลูกฟูกเพื่อให้ทนไฟได้ มีให้เลือกหลายขนาดและพับง่าย ตามความต้องการของพวกเขาอุตสาหกรรมและองค์กรสามารถพับได้ในรูปทรงที่แตกต่างกันและใช้สำหรับการขนส่งผลิตภัณฑ์จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง นอกจากนี้องค์กรยังสามารถใช้ตัวเลือกต่างๆสำหรับการพิมพ์บนกล่องกระดาษลูกฟูกได้

Powered by Froala Editor